Servisi

Servisi

Merkur Lifestyle obezbeđuje čitav niz popusta za svakog klijenta Merkur osiguranja. Štaviše, Merkur Lifestyle organizuje dečje kampove, školske aktivnosti i dane zdravlja (fit4company) za kompanije u cilju podizanja svesti ljudi o koristima koje donosi zdrav način života.