fit4company

fit4company

fit4company-investirajte u Vaše zaposlene

Naši servisi podrazumevaju pojedinačne događaje i dugoročnu podršku zaštiti zdravlja zaposlenih u kompanijama. Kao pozitivan efekat, smanjuje se broj dana na bolovanju zaposlenih, unapređuju radna atmosfera, kao i produktivnost.

Ovi servisi će uskoro biti u ponudi.